Přejít k obsahu webu
recart-logo-01

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA F1 / CRL

Používáme reálná mezinárodní sportovní pravidla FIA pro F1 (odkaz), a to ve všech stanovených kodexech. Výjimky a upřesnění viz. níže, stanovují administrátoři za podpory jezdců. Při řešení incidentů může ředitelství přihlédnout k rozdílům mezi závoděním v reálném světě a v tom virtuálním (např. chyby hry apod.).

– Jezdec má povinnost nechávat vedle sebe dostatek místo pro jezdce, kteří jsou na jeho úrovni. Počítá se tak i přední křídlo na úrovni zadního kola.
– Nebezpečné blokování a vytlačování je zakázáno a může být penalizováno.
– Jakákoliv změna směru jízdy v brzdné zóně je zakázána.
– Pokud jezdec získá pozici po neúmyslné srážce se soupeřem, má povinnost vrátit pozici zpět v průběhu nejbližších zatáček, je-li to technicky možné.
– Limity tratě jsou dané bílou čárou lemující trať. Opakované zkracování/vyjíždění mimo limity tratě za účelem získávání výhody bude přezkoumáno ředitelstvím závodu a případně potrestáno. Jezdci mohou podávat reporty s důkazním materiálem o opakovaném získávání výhody porušováním limitů tratě po skončení závodu. V případě získání takovéto může být po přezkoumání udělen časový trest.
– V případě překročení limitů tratě má jezdec povinnost vrátit se zpět na trať bezpečným způsobem neohrožující ostatní jezdce na trati.
– Jezdec vyjíždějící z boxové uličky nesmí být ohrožen ani omezen jezdci na trati.
– Při výjezdu z boxů není povoleno přejíždět bílou čáru.
– Při najíždění do boxů se jezdec musí držet všemi čtyřmi koly uvnitř bílé čáry vymezující nájezd do boxové uličky.
– Vyřazení jiného vozidla ze závodu spojené s agresivní jízdou bude potrestáno penalizací. O výši rozhodne ředitelství závodu.
– Jede-li jezdec ne závodní rychlostí, musí dát přednost jezdcům v závodním tempu. Nejlépe mimo závodní stopu, je-li to technicky možné. (Out lap v kvalifikaci, následek nehody atd.).
– Každý jezdec má povinnost mít záznam nebo stream ze závodu, aby mohlo ředitelství posoudit při incidentu pohled obou jezdců. Pokud bude mít ředitelství záznam pouze od jedné strany, tak druhá strana nemůže mít námitky k výši trestu uděleným ředitelství závodu.
– Reporty incidentů vždy zašlete na discord do místnosti hlášení-incidentů  (v této místnosti se pouze incident nahlásí a nebude se dále rozvádět).
– Incidenty v závodě se řeší pouze tehdy pokud jezdec napíše report, který musí zaslat s videem (z onboardu) incidentu, popisem incidentu a v jakém kole se incident stal a to do 20:00 následujícího dne po odjetém závodě (nebo později pokud hned po závodě kontaktuje adminy CRL). Ředitelství může také udělit penalizaci pokud se jezdec proviní proti pravidlům aniž by toto bylo nějak nahlášeno předem.
– Reporty incidentů prošetří ředitelství před zveřejněním výsledků, a to do čtyř dnů po závodě. Výše penalizace a její důvod bude vždy zapsán na webu.
– Pokud se incidentu zúčastní člen ředitelství nesmí hlasovat ohledně rozhodnutí, zda bude trest udělen, ani o jeho výši.
– Po startu do zahřívacího kola musí pilot dodržovat pořadí dle odjeté kvalifikace, a to platí pro celé zahřívací kolo. V zahřívacím kole musí pilot dodržovat bezpečný rozestup a dávat pozor na jezdce před sebou. Při způsobení nehody bude pilot potrestán časovou penalizací na konci závodu
– Zakazuje se využívání jakékoliv chyby hry (např. předjíždění pod Safety Car). Využití může být penalizováno a výši trestu rozhodne ředitelství závodu.
– Pokud chce hráč opustit závod před jeho koncem musí zajet do boxů (pokud není poškozen tak, že není schopen pokračování jízdy) a dát v Pause menu – Retire from race před opuštěním závodu.
– Ředitelství může kromě dalších penalizací a trestů udělovat napomenutí. Při třech napomenutích bude jezdci udělen trest ve výši startu z konce závodního pole v následujícím závodě, kterého se jezdec zúčastní.
– Pokud jezdec úmyslně zničí svou formuli, a přitom způsobí výjezd Safety Caru, bude penalizován a o výši trestu rozhodne ředitelství závodu.
– Pokud jezdec úmyslně zničí svou formuli, a přitom poškodí anebo zcela vyřadí další jezdce ze závodu, tak bude penalizován zákazem startu dalšího závodu, kterého se bude chtít zúčastnit.
– Není povoleno používat během kvalifikace nebo závodu funkci Reset to track. Výjimku tvoří situace, ve kterých se nejde samostatně a bezpečně dostat zpět na trať, aniž by dotyčný jezdec ohrozil ostatní (např. v provozu na městské trati, kde kolem otočeného jezdce v první kole projíždí jeden soupeř za druhým, on tak nemá kde se otočit a musí tak počkat až všichni projedou, ale mezitím už se začne odpočítávat čas do diskvalifikace). Každá situace zvlášť bude posouzena komisaři – nebude tolerováno zneužívání výjimky a o výši trestu rozhodne ředitelství závodu.
– Pokud bude jezdec poskytovat takzvaný slipstream je zakázáno jakékoliv zkracování tratě. Toto může být penalizováno a o výši trestu rozhodne ředitelství závodu.
– Je zakázáno jakékoliv zkracování tratě při inlap, outlap, kvalifikaci nebo SC. Toto zkracování může být penalizováno a o výši trestu rozhodne ředitelství závodu. Pokud bude jezdec toto opakovat komisaři navrhnou vyšší trest.
– V případě nedokončení závodu penalizovaného jezdce, může vedení rozhodnout o jiném než časovém trestu
– V případě účasti 15 jezdců a méně tak vedení může rozhodnout o změně na short Q.
– Organizátor se vyhrazuje právo na změnu kalendáře/formát závodu během roku.

NASTAVENÍ A PRAVIDLA ZÁVODU

Závody se pojedou dle určeného kalendáře. Každý jezdec musí mít nataveno číslo formule. Hráči musí být aktivní a účastnit se závodů. Za jednu neomluvenou neúčast, bude hráč napomenut a následně může být i vyřazen z šampionátu.

NASTAVENÍ ZÁVODU

POVOLENÍ ASISTENTI

BODOVÁNÍ POHÁRU KONSTRUKTÉRŮ

Bodování dle pravidel F1

RESTART ZÁVODU

K restartu závodu může dojít tehdy, pokud během závodu přetrvávají technické potíže (lagy, odpojování ze hry) většině hráčům a to maximálně do 10 kola závodu.

BODOVÁNÍ JEZDCŮ

Klasické bodování F1

1. místo 25 bodů
2. místo 18 bodů
3. místo 15 bodů
4. místo 12 bodů
5. místo 10 bodů
6. místo 8 bodů
7. místo 6 bodů
8. místo 4 body
9. místo 2 body
10místo 1 bod

Bodování druhého závodu (Reverse Grid)

1. místo 15 bodů
2. místo 12 bodů
3. místo 10 bodů
4. místo 8 bodů
5. místo 6 bodů
6. místo 5 bodů
7. místo 4 bodů
8. místo 3 body
9. místo 2 body
10místo 1 bod

Nejrychlejší jezdec v závodu (Fastest Lap) F1 dostává + 1 bod (pouze do 10. místa v konečném pořadí)

VLAJKY

Žlutá vlajka

Upozorňuje na nebezpečí na dráze, jako například vůz stojící na trati. Mávání žlutou vlajkou znamená, že jezdec musí zpomalit. Není povoleno předjíždění. Žluté vlajky ve spojení s tabulí s písmeny SC značící safety car na trati. Je zakázáno předjíždění po celé délce okruhu.

Zelená vlajka

Je vyvěšena na konci zóny vytyčené žlutými vlajkami. Končí omezení zákazu předjíždění a opatrnosti. Zelenými vlajkami se mává také po restartu za safety carem.

Červená vlajka

Znamená okamžité zastavení závodu, tréninku nebo kvalifikace. Tato situace může nastat tehdy , kdy většina jezdců má problém s připojením (lagy apod.) nebo havárie nehoda 5ti a víc aut bránící v pokračování závodu pro ostatní v průběhu prvních tří kol. Závod může být restartován nebo přesunut na jiný termín.

Modrá vlajka

Přikazuje jezdci pustit před sebe rychlejší vůz. Ohrožování ostatních jezdců pod modrou vlajkou je zakázáno a trestá se dodatečnou černou vlajkou po závodě. 

Černá vlajka

Pilota signalizuje jeho diskvalifikaci ze závodu.

Černá a bílá vlajka

Upozorňuje na nesportovní chování nebo porušení pravidel. Pokud pilot pokračuje v takovém chování, hrozí mu diskvalifikace.

CZECH RACING LEAGUE© 2017-2021

Vytvořil: Martin Luzar (adorikCZ)

Zpět nahoru
Napiš si svá pravidla!!!